Individuele sessies en cursus 2017 Zelfcoaching voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

 Individuele sessies Zelfcoaching Je hebt (in overleg) de keuze uit de volgende onderdelen:

Gesprek Er wordt besproken hoe je persoonlijk in je ondersteunende taak, bezigheden en/of werk staat. Ik ga ervan uit dat jij zelf het beste weet hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. Zelfcoaching is een vorm van zelfonderzoek en zelf antwoorden en oplossingen zoeken en vinden, om zo optimaal mogelijk om (te leren gaan) met de zorgsituatie, omstandigheden en/of werk.

Gezondheidsoefeningen Er wordt gewerkt met oefeningen die gericht zijn op ontspanning, verbetering van de (werk)houding en het lichaamsbewustzijn, de adem en vitaliteit.

Ontspanningsoefeningen Ontspannen is altijd de basis voor fysieke, emotionele, mentale of geestelijke rust en ontwikkeling. Dit lijkt zo gewoon en gemakkelijk, maar is vaak helemaal niet vanzelfsprekend. Met eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen kijk je hoe fysieke spanning zich manifesteert en hoe hier anders mee omgegaan kan worden.

Mindfulness Met volle aandacht in het moment zijn. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden; bewustwording en ontspanning van het lichaam geeft ook geestelijke rust. Hierdoor ontstaat ruimte om op een nieuwe manier om te gaan met situaties van zowel zorgtaak, werk als privéleven. Mindfulness sluit erg goed aan bij de hedendaagse behoefte om beter om te gaan met bijvoorbeeld stress en spanningen. Je krijgt praktische, eenvoudige oefeningen mee naar huis zodat ze toegepast kunnen worden in het eigen, dagelijkse leven.

Shiatsu-massage & therapie Shiatsu (meridiaanmassage) is een manuele therapie. Shiatsu geeft een diepe ontspanning, helpt klachten aan te pakken en te integreren door bewustwording. Zoals ondermeer schouderklachten, kortademigheid, onzekerheid, vermoeidheid, burnout (en vele andere klachten).           

CURSUS Zelfcoaching  voor Mantelzorgers en zorgvrijwilligers  Inner Circle i.s.m. Contour de Twern

Ook toepasbaar voor bijv Zorgprofessionals of andere doelgroepen

Ken jij iemand die mantelzorger of zorgvrijwilliger is? Dat zijn vaak taken die heel wat vragen. Mogelijk kunnen zij op hun beurt wel wat ondersteuning gebruiken en zullen ze om die reden veel hebben aan deze cursus. Mantelzorgers of zorgvrijwilliger krijgen met de cursus een boost, omdat zij in de gelegenheid gesteld worden om hun ervaringen te delen en handvatten krijgen om zich beter te leren ontspannen. Dit maakt dat zij steviger in hun taak zullen staan                  

Voor de cursus kan er gebruik gemaakt worden van de Meedoenregeling 2017 € 100,-                                        

De cursusinhoud Zelfcoaching biedt praktische handvatten om zelfstandig het welzijn en de eigen stressbalans te onderhouden. Het vergroot je persoonlijke veerkracht en daarmee je draagkracht in je taak als mantelzorger of zorgvrijwilliger.  Hierbij is aandacht voor preventie en het leren omgaan met mogelijke problemen. We werken met intervisie (gesprek) en gezondheids- en ontspanningsoefeningen op basis van Mindfullness; wat staat voor met volle aandacht in het moment zijn. De geleerde vaardigheden zullen je in de praktijk veel ondersteuning bieden

Zelfcoaching In deze groepsbijeenkomsten wordt gekeken naar het eigen en elkaars functioneren in het werk. Elke bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen; intervisie en gezondheidsoefeningen.

Intervisie In tweetallen wordt besproken hoe een ieder persoonlijk in het werk staat. Wat zijn de individuele kwaliteiten en talenten en wat zijn de groeipunten en wensen. We focussen ons op het vormen van eigen inzicht en zelfstandigheid. We gaan er vanuit dat iedereen zelf het beste weet hoe het met hem of haar gaat en wat daarvoor nodig is.
Elke bijeenkomst wordt gewerkt met een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘werkdruk’ of ‘stress’. De onderlinge uitwisseling van eigen ervaringen geeft heldere inzichten en herkenning, waardoor een onderlinge solidariteit ontstaat. Aan het begin en als afronding van elke bijeenkomst delen we in de groep wat er in grote lijn besproken is. Intervisie verbetert de communicatie, het samenwerkingsverband en het persoonlijke welbevinden.

Gezondheidsoefeningen Er wordt gewerkt met oefeningen die gericht zijn op ontspanning, verbetering van de (werk)houding en het lichaamsbewustzijn, de adem en vitaliteit.

Ontspanningsoefeningen ontspannen is altijd de basis voor fysieke, emotionele, mentale of geestelijke rust en ontwikkeling. Dit lijkt zo gewoon en gemakkelijk, maar is vaak helemaal niet vanzelfsprekend. Met eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen kijken we hoe fysieke spanning zich manifesteert en hoe hier anders mee omgegaan kan worden.

Mindfulness met volle aandacht in het moment zijn. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden; bewustwording en ontspanning van het lichaam geeft ook geestelijke rust. Hierdoor ontstaat ruimte om op een nieuwe manier om te gaan met situaties van zowel werk als privéleven. Mindfulness sluit erg goed aan bij de hedendaagse behoefte om bijvoorbeeld beter om te gaan met stress, die ontstaat door werkdruk en de vaak hoge eisen van werkzaamheden en maatschappelijke omstandigheden. Het wordt daarom momenteel vaak ingezet bij onder andere universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Iedereen krijgt de praktische, eenvoudige oefeningen mee naar huis zodat ze toegepast kunnen worden in het eigen, dagelijkse leven.

Tarieven en locatie:
De cursus en workshops vinden -in overleg- plaats in de praktijkruimte van Inner Circle of op locatie. Voor tarieven, vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met Inner Circle.