Inner Circle

Eigen inzicht centraal 

Ik ga er van uit dat jij, zoals ieder mens, je eigen kracht, inzicht en talent hebt. De benadering van mijn praktijk is universeel d.w.z. deze vormt een brug tussen oosterse en westerse inzichten en methodes, afgestemd op de moderne mens, geschikt voor iedereen, ongeacht levensstijl of overtuiging.

Ik bied begeleiding die gericht is op het vormen van eigen inzicht en zelfwerkzaamheid. Ik ben coach, docente en therapeute, geef cursussen, workshops en individuele sessies met als centrale doelstelling:

"leven en werken op basis van je eigen inzicht"