Individuele sessies Zelf-coaching voor studenten (dutch or english spoken)

Please scroll down to find our English translation about Selfcoaching for Students

Deze gesprekken wordt dieper ingegaan op het persoonlijke welzijn van jou als student. Daarbij ligt de focus op het functioneren in werk en/of studie. In aanvulling op de gesprekken is het mogelijk om lichaamsgerichte ondersteuning te krijgen. Inner Circle biedt ontspanningsoefeningen, mindfulness en Shiatsu massage & therapie.
Individuele sessies beschikbaar, individual sessions available 

Gesprekken
Samen kijken we naar hoe het gaat in de huidige werk- of studiesituatie. Hoe sta je daar momenteel in? Waar liggen de individuele talenten, passies en capaciteiten? De plus- en groeipunten? Haal je voldoening uit wat je nu doet, twijfel je of de huidige baan of studie passend is? Overweeg je een werkswitch of andere studie? Het doel is het vinden van de balans tussen werk of studie en privéleven. De nadruk ligt op het vormen van eigen inzicht en zelfstandigheid, waardoor er meer grip komt op het totale functioneren.

Enkele voorbeelden of situaties waar naar gekeken kan worden:
– Lichamelijke conditie en lifestyle; de fysieke werkhouding
– Omgaan met emoties op de werkvloer of binnen de studie
– De verhouding met collega’s en leidinggevenden; de positie op het werk of binnen de studie
– Het sociaal functioneren
– De communicatieve vaardigheden
Uiteraard kun je zelf aangeven waar je aandacht aan wil geven tijdens het gesprek. In aanvulling op de gesprekken is het mogelijk om lichaamsgerichte ondersteuning te krijgen.

Ontspanningsoefeningen: Met eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen kijken we hoe fysieke spanning zich manifesteert en hoe hier anders mee omgegaan kan worden.
Inzichtsmeditatie: Dit is de originele vorm van Mindfulness. Het staat voor het met volle aandacht in het moment zijn. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden; bewustwording en ontspanning van het lichaam geeft ook geestelijke rust.
Shiatsu massage & therapie: ter ondersteuning van klachten zoals spanning en stress, voor een algehele ontspanning en herstel van de innerlijke balans.

__________________________________________________________

* Individual sessions of self-coaching for students

In these conversations we have a closer look at your personal welfare as a student. In doing so the focus is on the function in your work and/or study. In addition to this it is possible to get body-oriented support. Inner Circle offers relaxation exercises, Mindfulness and Shiatsu massage & therapy.

Conversations: Together, we  look at how it goes in the current situation of work and/or study. How do you experience this nowadays? Where are your individual talents, passions and abilities? The plus and growing points? Do you get satisfaction from what you’re doing now, of do you have doubts about the choice of your current job or study? Do you consider a switch in study or work? The goal is to find the balance between work or study and your private life. The emphasis is on forming your own insight and independence, allowing more grip on your total functioning.

Some examples or situations requiring more atttention can be: Your physical condition and lifestyle; your physical working habits; dealing with emotions in your workplace or in your study; your relationships with colleague students or colleagues, teachers, professors or employer; your position at work or within your study; your social functioning; your communication skills

Of course, you can choose where you want to give your attention to during our conversations. In addition to the talks it is possible to get body-oriented support of your choice:
Relaxation exercises; with simple body-oriented exercises we look at how physical stress manifests itself and how you can deal with it in a different way.
Insightmeditation: this is the original form of Mindfulness. It means being in the moment with full attention. Mind and body are inextricably linked; awareness and relaxation of the body also gives peace of mind.
Shiatsu massage & therapy; in support of complaints such as tension and stress, for an overall relaxation and restoration of inner balance.

Rates and location Health Insurance reimburses the sessions. Inner Circle,  Terburghtweg 9, 5061ZL, Oisterwijk

Facilitator Margo Didden has a long-time expertise as coach, teacher and therapist in Holland and Asia. Sessions are Dutch or English spoken. Please mail or call us for further information: 013-4634421 or e-mail: innercircle.holistic@gmail.com