Intuïtief schilderen en/of Stembevrijding

Intuitief Schilderen
In deze sessie kijken we op actieve en creatieve wijze naar wat er bij jou op dat moment leeft. Door de combinatie van schilderen, bewegings- en ontspanningsoefeningen en gesprekken kun je hier heel concreet vorm en uiting aan geven. We werken niet met vooropgezette ideeën en technieken, maar we kijken naar jouw persoonlijke manier van schilderen.
Het doel is niet om iets moois te maken of om te presteren, maar om de vrijheid en het plezier in jouw eigen expressie te vinden, zonder tussenkomst van het oordelende denken. Je zult zien dat je door schilderen meer inzichten krijgt in jezelf; het vormt een afspiegeling van je innerlijke houding.
Uurtarief € 50,-
 

Stembevrijding
Je stem laten horen om expressie te geven aan wat er in je leeft is een basisbehoefte van ieder mens. Zingen ligt in het verlengde daarvan, het is een heel primaire uitingsvorm. In veel culturen is zingen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven, van jong tot oud. In onze cultuur is het, zeker als je volwassen bent, meestal verbonden aan allerlei regels hoe je je stem dient te gebruiken en lijkt het voorbehouden aan het talent van een enkeling. Deze sessie geeft je de ruimte om te ontdekken hoe jouw eigen geluid klinkt. Jouw stem vormt een directe verbinding met jouw binnenwereld, het helpt je bewust te worden van hoe je jezelf op dat moment ervaart. We laten klanken ontstaan vanuit beweging, ontspanning, bewustwording van je houding, met aandacht voor het zwaartepunt en de adem in je buik. Hierbij gaat het niet om prestatie of mooi zingen, het gaat om de vrijheid en de vreugde om je helemaal te horen. Je maakt klank en zingt op basis van eenvoudige liedjes of melodieën, waarbij we vooral gericht zijn op improvisatie en het ontstaan van je eigen variaties. Naast zingen werken we met meditatie, verstilling en zelfbeschouwing, zodat je steeds kan ervaren en voelen wat er in jou leeft en wat klank met je doet en voor jou betekent.
Uurtarief € 45.-

Intuitief Schilderen en Stembevrijding
Een unieke combinatie om expressie te geven aan je innerlijke belevingswereld 
Uurtarief € 50,-

Edit